Ağaç Devirme Hazırlığı ve Kilit Noktaları

Devirme işlemine hazırlanmak

  • Devirme alanında sadece devirme işi ile ilgili şahıslar bulunmalıdır.
  • Kimsenin devrilen ağaçlar yüzünden zarar görmeyeceğinden emin olunuz.
  • Komşu çalışma alanına mesafe en az 2.5 ağaç boyu olmalıdır.
  • Devrilecek yönü ve geri çekilme yolunu tespit ediniz.
  • Ağaçın düşmesi için uygun bir boşluk seçiniz.

Screen Shot 2019-01-16 at 11.35.50

Aşağıdaki hususlara ayrıca dikkat ediniz:

 • Ağacın tabii eğilimi
 • Ağır dalların durumu, asimetrik büyümüş dallar veya bozuk odun,
 • Rüzgarın yönü ve hızı – çok rüzgarlı havada ağaç devirmeyiniz.
 • Arazinin meyili
 • Komşu ağaçların durumu
 • Ağacın sağlık durumu – kütüğü hasarlı veya kuru ağaçlara özellikle dikkat ediniz.

Kütüğün etrafındaki çalışma alanını hazırlayınız

 • Ağacın kütüğünün etrafını önce dallardan ve çalılardan temizleyiniz.
 • Örneğin balta ile ağacın kökünü temizleyiniz. Her türlü kum, taş ve diğer yabancı cisimler zinciri köreltir.
 • Ağacın geniş bir kökü varsa bu kökü önce yukardan aşağıya sonra da yana keserek ayırınız – sadece sağlıklı ağaçlarda.

Screen Shot 2019-01-16 at 11.36.02

Devrilecek yön (A)       –      Geri çekilme yolu (analog kaçış yolu) (B)

 • Her çalışan için 45° derecelik arka yan tarafa doğru bir geri çekilme yolu hazır bulunsun
 • Geri çekilme yolunu temizleyiniz, engelleri ortadan kaldırınız.
 • Aletlerinizi, araç gereçlerinizi yeterli derecede uzak bir yere koyunuz, geri çekilme yolu üzerinde olmadığından emin olunuz.
 • Daima ağacın arkasında değil, yan tarafında bulununuz, sadece yan çekilme yollarını kullanarak arkaya doğru kaçınız.
 • Eğimli arazilerde geri çekilme yolunu eğime paralel düzenleyiniz.
 • Geri kaçarken düşen dallara ve ağacın üst bölümüne dikkat ediniz

Kırılacak hat için hazırlık

 • Kırılacak hat (C), devrilme istikametini belirler ve devrilecek istikamete dik açıda olmalıdır.
 • Mümkün olduğu kadar zemine yakın kesim yapılmalıdır.
 • Kertik, ağaç çapının 1/5 ila 1/3’ü kadar açılmalıdır.
 • Devirme yönünü kapağa ve fan gövdesindeki devirme şeridine göre ayarlayarak tespit ediniz
 • Motorlu testerenin kapağında ve fan gövdesinde devirme şeridi işareti bulunur. Devirme kenarı işaretini kullanınız.
 • Motorlu testereyi yerleştirirken devirme şeridi işaretinin ağacın devrilme istikametine dikey bir açıda olmasını sağlayınız.
 • Yatay ve diyagonal kesimlerde değişik kesim tekniği sıralandırması mümkündür.
 • Diyagonal kesimi yatay kesime yaklaşık 45°- ila 60° lik açıyla tutarak uygulayınız.
 • Motorlu testerenin kılavuzunu kırlacak hattın içine yerleştiriniz. Devrilme şeridi ağacın tespit edilen devrilme yönüne bakmalıdır – gerekirse devrilecek yönü tekrar keserek kırılacak hattın hizasında düzeltiniz.

Screen Shot 2019-01-17 at 08.35.50

Devirme kesimi hakkında temel bilgi

 • Devirme kertiği (D) ağacın devrilmesini sağlar.
 • Devirme kertiğinin genişliği yaklaşık. ağaç kuturunun 10’da 1’i kadar olmalıdır.
 • Kesimde sakın devirme kertiğini kesmeyiniz- yoksa ağacın devrileceği yön değişir!
 • Çürük kütüklerde daha kalın bir devirme kertiği bırakınız.
 • Muntazam yatay olmalıdır.
 • Ağacı tutma kanadı (F) ile emniyet kanadı (G) ağaca destek olur ve ağcın arzu edildiğinden önce devrilmesini önler.
 • Kanadın genişliği: yaklaşık ağaç kuturunun 10’da 1’i ila 5’te 1’i arasında olmalıdır
 • Kanadı katiyen kesim esnasında kesmeyiniz, çürük kütüklerde daha geniş bir kanat kullanınız.

Screen Shot 2019-01-17 at 08.36.08

Batırma tekniği

Bu teknik belli bir boya kısaltmak için yapılan kesimlerde işi kolaylaştırma için veya oymacılık işlerinde yaygınca kullanılır.

Uyarı: Geri tepmeyi azaltan zincir kullanınız ve çok dikkatli çalışınız

 • Kılavuzun alt kısmını ucuna dayayınız – üst kımını değil – geri tepebilir! Tam gazla kesim yapınız, kılavuzun iki misli genişliği ağacın içine girene kadar kesiniz.
 • Yavaşça içeri sokma pozisyonunu alınız – geri tepme veya geri fırlama tehlikelerine karşı dikkat ediniz.
 • Testereyi dikkatlice batırınız – geri fırlama tehlikesine karşı dikkatli olunuz.

Devirme kamaları

 • Devirme kamasını mümkün olduğu kadar erken, yani kesimi yönlendirmeye engel kalmadığı andan itibaren yerleştiriniz. Devirme kamasını kesimin içine uygun bir aletle çakınız.
 • Sadece alüminyum veya plastik kama kullanınız, çelik kama kullanmayınız. Çelik kama testereye ağır hasar verebilir ve tehlikeli geri tepme yaratabilir.
 • Uygun devirme kamalarını ağaç kuturunun genişliğine göre veya kesim oyuğunun (analog kesim (E)) genişliğine göre seçiniz.
 • Uygun kesim kamasını seçerken (doğru uzunluğu, genişliği ve yüksekliği) STIHL uzman satıcısına danışınız. Size en yakın Yetkili SADAL Bayisini görüntülemek için buraya tıklayınız.