İdeal malzeme: Stabil ürünler için doğru malzeme

Mikroskobik yapılar – önemli bulgular
Malzeme mühendislerimiz, elektron mikroskopları altında çeliğe tarama yaptıklarında büyüleyici yeni bir dünyaya geçiş yapıyorlar. STIHL’nin çeşitli alaşımlarda kullandığı malzemenin yüzeyi, bir dağ silsilesi veya diğer etkileyici manzaralarla karıştırılabilir. İlk başta inanılmaz derecede soyut görünen siyah beyaz görüntüler, mühendislerimize çok fazla bilgi sağlıyor. Görüntü 10,000 faktöre kadar yakınlaştırılabilir.

I-KAT2015_ENTWICKLUNG-I012

Eğitimli göz
Bu, herhangi bir kırılma sebebini belirlememize olanak sağlar, çünkü kırılma kenarları ısıl işlem veya genel malzeme zayıflığındaki bir hatadan kaynaklanıp kaynaklanmadığına bağlı olarak farklı bir görünüm alır. Çeşitli metal ve metal alaşımlarının mikrograflarını kullanarak, alaşımlı malzemelerin tipik kristallerini bile tanımlayabiliriz. Bu, malzemeler ile ilgili, özellikleri ve davranışları söz konusu olduğunda bilgi ve uzmanlığımızı genişletir. Buda, tedarikçilerimizle ideal malzemelerin seçilebilmesine imkanı sunar.