Reaksiyon Güçlerini Tanıyalım

Güvenli bir kesim için reaksiyon güçlerini bilmek ve bunlara gerekli önlemleri almak gerekir. Kesme işlemi sırasında oluşan en yaygın üç tepkisel güç: 1-Geri tepme 2-Geri itme 3-İçeri çekme 

1.Geri Tepme
Geri tepme zincir operatöre doğru kontrol edilemeyen bir şekilde birdenbire geriye doğru gelmesi ve yukarıya atmasıyla oluşur. Geri tepme olayında (kickback) motorlu testere aniden kontrolsüzce kullanıcıya doğru fırlar ve ciddi veya ölümcül yaralanmalara yol açabilir.

Screen Shot 2018-12-19 at 09.56.38

Geri tepme şu durumlarda oluşabilir:

 • Burun çubuğunun üst çeyrek çemberi istenmeden odunla veya ağaç gibi sert bir maddeyle karşılaştığında, örneğin ağaç dalının kesilmesi sırasında başka bir dala dokunulduğunda
 • Kılavuzun burnundaki zincir kesik içerisinde sıkıştığında

Geri tepme riskini azaltmak için:

 • Testereyi her iki elinizle birlikte tutunuz ve bu güvenli tutuş şeklinizi koruyunuz.
 • Daima tam gaz devrindeyken kesme işlemini yapınız.
 • Kılavuz burnunun nerede bulunduğundan her zaman haberdar olunuz.
 • Pala burnu ile kesmeyiniz.
 • Küçük, zorlu dalları keserken daima dikkatli olunuz çünkü bu dallar zincire takılabilirler.
 • Asla birden fazla dalı aynı anda kesmeyiniz.
 • Altından kalkamayacağınız kesme işlemlerine kalkışmayınız.
 • Omuz yüksekliğinin üstünde kesme işlemi yapmayınız.
 • Önceden kesilmiş bir kesiğe yeniden girerken çok büyük dikkat gösteriniz.
 • Eğer daldırma tekniğinde tecrübeli değilseniz bu kesim tekniği ile işlemi yapmaya kalkmayınız.
 • Kesik yerin kapanabileceği ve zincire sıkışabileceği durumları yaratabilecek odun kayması veya diğer güçlerin devreye girmesi durumuna karşı tetikte olunuz.
 • Daima doğru bir şekilde bileylenmiş, düzgünce gerilmiş bir zincir ile kesim yapınız. Mastar ayarı derinliği çok geniş olmamalıdır.
 • Düşük bir geri tepme zinciri ve dar çaplı bir kılavuz kullanınız.

QuickStop Fren tertibatı: Bu tertibat geri tepmeyi engelleyemese de bazı durumlarda yaralanma riskini azaltır. Aktif hale getirilmişse, fren, zinciri saniyenin onda biri zamanda durdurur.

İçeri Çekme (A)
Kesim yaparken – ön el kesim tekniği – kılavuzun alt tarafındaki zincir yabancı bir cisme takılırsa, motorlu testere ileri doğru, yani kütüğün içine ani bir çekme yapar. Zincirin tepkisi testereyi öne doğru çeker – bunu önlemek için  mahmuz daima güvenli bir şekilde ağaca veya dala doğru tutulmalı ve emin bir şekilde ağaca takılı olmalıdır.

Screen Shot 2018-12-19 at 09.59.30

Geri İtme (B)
Geri itme, palanın üst bölümündeki zincirin birdenbire odun içerisinde sıkışması, yakalanması veya yabancı bir maddeyle karşılaşması ile meydana gelir. Zincirin tepkisi testereyi operatöre doğru geri iter. Geri itmeyi önlemek için kılavuzun üstünün sıkışabileceği durumlar konusunda tetikte olunuz ve kılavuzu kesik içerisinde eğmeyiniz.

Screen Shot 2018-12-19 at 10.05.11

 

Şu konularda çok büyük dikkat gösteriniz

 • Daha ince dallarda
 • Diğer ağaçlar arasına zararlı bir şekilde düşen ve gerginlik halindeki ağaçlarla ilgili durumlarda
 • Patlatılmış alanlarda çalışırken
 • Eğimli alanlarda
 • Rüzgardan devrilen ağaçların kesiminde

Kuruağaç (kuru, çürümüş veya aşınmış odun) oldukça büyük bir risk teşkil etmektedir. Bu tür ağaçlarla ilgili olarak risklerin boyutunu belirtmek  oldukça karmaşık ve hatta imkansızdır. Bu tür durumlarda kablolu vinç veya traktör gibi yardımcı araçlar kullanınız. Yolların, tren raylarının, güç hatlarının vs. yanında çalışırken ekstra önlemler alınız. Eğer gerekliyse polisi, hizmet şirketini veya demiryolu yetkililerini durumdan haberdar ediniz.

Not: Güvenliğiniz için her zaman Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) giymeniz gerekmektedir. STIHL ürün yelpazesinde bulunan kesme korumalı pantolon, kesme korumalı tulum, ormancı çizmesi, kask seti, iş gözlüğü, kulaklık, kesme korumalı eldiven gibi KKE’lar ile çok daha güvenli bir biçimde çalışırsınız.