Ses Gücü Seviyesi Nedir ?

Bu yazımızda sizlere kullanıcılarımızın sıklıkla sorduğu bir sorunun detaylı cevabından bahsetmek istiyoruz.

 

Güç ürünlerimizin üzerinde ki etiketlerde bildiğiniz gibi desibel olarak ses değerlerini yazıyoruz. Ancak burada yazılan değerin AB Uygunluk Beyanı (veya CE Serfikası) değeri ile aynı olmasına rağmen, internet sayfamızda,katalog veya kullanma kılavuzunda ki teknik speklerinde farklı olduğu görülüyor. Burada bir yanlışlık var mı, gelin beraber inceleyelim.

 

Belirlenmesi gereken üç rakam olduğundan ve bunların anlamları ilgili Avrupa düzenlemelerine aşina olmayan kişiler için tam olarak şeffaf olmayabileceğinden, gürültü spesifikasyonlarının bir tür kafa karıştırıcı olduğu gerçek. Ancak bu spesifikasyon bizim takdirimize bağlı değil; üretici olarak sadece spekleri sağlamakla yükümlüyüz.

  • Kullanıcı talimatlarının (kullanım kılavuzu) ‘Teknik Özellikler’ bölümündeki ses basıncı seviyesi:

Buradaki değer, “bitmiş-ürün” standardında tanımlanan koşullar altında makineden 1 m uzakta insan kulağının algıladığı ses izlenimini tanımlar. MSA 120 için 83 dB(A) belirtilmiştir. Bu rakam aynı zamanda katalogda da gösterilmektedir, dipnotta Makine direktifine göre ‘k faktörü’ne atıfta bulunulmaktadır. Aslında ‘k faktörü’, ölçüm hatası ve seri üretim farklılıklarından kaynaklanan ölçümle ilgili belirsizliktir.

Ses basıncının amacı, kullanıcının kulaklarında ne kadar gürültü bekleyebileceğini tahmin etmesini sağlamaktır.

 

  • Kullanıcı talimatlarının ‘Teknik Özellikler’ bölümündeki ses gücü seviyesi:

Buradaki değer, “bitmiş-ürün” standardında tanımlanan koşullar altında makinenin ürettiği ses seviyesini açıklamaktadır. MSA 120 için 94 dB(A) belirtilmiştir. Bu rakam aynı zamanda katalogda da gösterilmektedir, dipnotta Makine direktifine göre ‘k faktörü’ne atıfta bulunulmaktadır. Aslında ‘k faktörü’, ölçüm hatası ve seri üretim farklılıklarından kaynaklanan ölçümle ilgili belirsizliktir.

 

Ses gücü seviyesinin amacı kullanıcının makineleri karşılaştırabilmesidir; aynı üreticinin farklı modelleri veya farklı üreticilerin makineleri.

 

  • AB Uygunluk Beyanı’nda garanti edilen ses gücü seviyesi:

Buradaki değer, ‘k faktörü’ eklenmiş olarak Dış Mekan Gürültü Direktifinde tanımlanan koşullar altında makinenin ürettiği ses seviyesini açıklamaktadır. MSA 120 için 97 dB(A) belirtilmiştir. Bu değer katalogda gösterilmemektedir ancak makinenin üzerinde gösterilmektedir.

 

Yukarıdan ses gücünü artı k faktörünü hesapladığınızda bu 94 + 2 = 96 olur ama neden 97 dB(A) belirtiyoruz?

Bunun nedeni, Dış Mekan Gürültü Direktifi’nin, ölçülen ses gücü seviyesine 1 dB daha ekleyen biraz farklı bir ölçüm prosedürüne sahip olmasıdır. Bu değer AB Uygunluk Beyanı’nda da  tam da anlattığımız gibi 95 dB(A) gösterilmektedir: Yani doğru hesaplama 95 + 2 = 97 olmalıdır.

Ses gücü seviyesinin amacı kullanıcının makineleri karşılaştırabilmesidir; yukarıdaki gibi aynı üreticinin farklı modelleri veya farklı üreticilerin makineleri.

 

 

Dolayısıyla bu bizim kullanma kılavuzumuzda, işaretlememizde veya kataloğumuzda bir hata yok. Eğer ikinci ve üçüncü maddedeki sesleri kıyaslamaya kalkarsak ozaman hata yapmış oluyoruz. İncelediğinizde diğer tüm ürünlerde de  yukarıda anlatılan şekilde aynı farkı bulacaksınız: Dış Mekan Gürültü Direktifine göre garanti edilen ses gücü seviyesi, Makine Direktifine göre ses gücü seviyesinden en az 2 dB daha yüksek olacaktır, çünkü ‘k- faktörü’ ekleniyor.