STIHL Kurumsal Sosyal Sorumluluk

STIHL’ de kurumsal sorumluluk, köklü bir geleneğe sahiptir. Orta ölçekli bir aile şirketi olarak, topluma karşı özel bir yükümlülüğümüz olduğuna inanıyoruz. Bu yükümlülüğü, çalışanlarımız için gönüllü sosyal yardımlar, çıraklık ve staj imkanları ile birçok şekilde yerine getiriyoruz. Süreklilik ve uzun vadeli bir bakış açısı, eylemlerimize rehberlik eder ve sürdürülebilirlik anlayışımızın bir parçasıdır. Tıpkı  kaynakları koruyan üretim ve çevre dostu STIHL ürünleri gibi. Sosyal sorumluluğumuzun odak noktaları sürdürülebilir iş operasyonları, çalışanlar, çevre ve eğitim alanlarıdır.

 

Sürdürülebilir Ticari Faaliyetler

STIHL, uzun vadede katma değeri sağlamak ve artırmak için sürdürülebilir işletme başarısına odaklanır. Şirket, 1926 yılında Andreas Stihl tarafından kurulduğundan bu yana, tek kişilik bir firmadan uluslararası alanda faaliyet gösteren bir motorlu testere ve diğer güç ürünleri üreticisine dönüşmüştür. İstikrarlı ve organik büyüme, rekabetçi konumumuzu sürekli güçlendirmemizi, kriz zamanlarında da sağlam durmamızı ve güvenli işler ortaya çıkarmamızı sağlar.

 

Çalışanlar

STIHL’de çalışanlarımıza karşı benimsediğimiz kurumsal sorumluluk anlayışı, iş gücümüzün bize güvenebileceği anlamına gelir. Dünya çapında yaklaşık 17.000 kişi STIHL için çalışıyor. Sürdürülebilir ve başarılı ticari faaliyetler ancak şirket çalışanlarının, yönetiminin ve sahiplerinin ortak çabaları ile mümkündür. Sosyal refah ve adil, işbirliğine dayalı takım çalışması STIHL’de yüksek önceliğe sahiptir.

 

Çevre

STIHL, çevrenin korunması konusunda da sürdürülebilirliğe bağlıdır. Ormancılık, tarım, bahçe ve peyzaj ve inşaat endüstrisi için dünya çapında lider motorlu testereler ve dış mekan güç ekipmanları üreticisi olarak STIHL, özel bir ekolojik sorumluluk taşımaktadır. Şirket, ürünlerinde olduğu kadar kurumsal süreçlerinde de yüksek düzeyde çevre korumasına ve sürekli iyileştirmeye kendini adamıştır; çünkü bozulmamış bir çevre ile ancak yaşanabilir bir geleceğe sahip olabiliriz.

 

Eğitim

STIHL, sosyal sorumluluğunun bilincindedir ve kendi ihtiyaçlarının ötesinde mesleki eğitim vermektedir. Yol gösterici sürdürülebilirlik ilkesi altında STIHL, uzun vadeli eğitim projelerinde okullar ve üniversitelerle işbirliği yapar. Amaç, yeni nesil kalifiye işçi arzını güvence altına almak ve onları çeşitli nitelikler gerektiren mesleklere hazırlamaktır.

 

Toplum

STIHL’de şirketlerin topluma karşı özel sorumlulukları olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Bu sorumluluğu sadece Waiblingen’deki kurucu şirketimizde değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası iştiraklerimizde de memnuniyetle kabul ediyoruz. Sosyal ve kültürel projeleri başlatarak ve destekleyerek toplumun olumlu bir şekilde gelişmesine katkıda bulunuyoruz.

Çok daha fazla bilgi almak için aşağıdaki dosyayı inceleyebilirsiniz.

» İndir (PDF, 1,76 MB)